ГЪРЦИЯ ХОТЕЛИ 2018Вижте подкатегориите

ГЪРЦИЯ ХОТЕЛИ 2018
Гърция заема най-южната част на Балканския полуостров. Граничи с Албания, Република Македония и България на север, с Турция на изток, със Средиземно море на юг, с Йонийско море на запад, а между континенталната част и някои от островите минават Егейско и Критско море.
На територията на Гърция се е развивала древногръцката цивилизация, която се счита за люлка на Западната цивилизация и за родина на демокрацията, европейската философия, литература и драма, редица математически принципи, първите монети и Олимпийските игри.
Съвременната гръцка държава е основана през 1830 година след успешно въстание срещу османската власт.