УзбекистанВижте подкатегориите

Узбекистан
Територията на Узбекистан е център на много древни цивилизации. През 6 век пр.н.е. земите на днешен Узбекистан влизат в състава на Персийската империя при династията на Ахеменидите.През 327 пр.н.е. узбекските земи са завладени от Александър Велики по време на похода срещу Дарий III. Арабите завладяват територията на днешен Узбекистан през 712 година. С идването на арабите започва и ислямизацията на местните народи. Династията на Саманидите са първата персийска династия, която налага властта си над земите на днешен Узбекистан (819-1005), слагаща край на дългата арабска доминация над тези земи. Руснаците завладяват земите на днешен Узбекистан в края на 19-ти век. От 1-ви септември 1991 година Узбекистан провъзгласява своята независимост.

В момента няма оферти в тази подкатегория.