Финансиране

Дружеството Кибела 9 ООД е получило финансиране по Схема № BG16RFOP002-2.092 - Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, като средствата бяха използвани за покриване на разходи, свързани с основната дейност.

Календар