Банкови сметки

Сметка в лева

Титуляр - Кибела 9 ЕООД
Първа Инвестиционна Банка
IBAN - BG45FINV91501015981778
BIC - FINVBGSF

Календар