Скандинавия Избрахме за Вас 1 оферта.

Скандинавия
Скандинавия се нарича регионът с обща култура и история, разположен на Скандинавския полуостров плюс Дания.